Handige links

Ouders & onderwijs

Deze website is bedoeld voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Het is een informatiepunt voor ouders, een gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector en de verbinder van ouders rond het onderwijs.

Passend onderwijs

Op deze website is informatie te vinden over passend onderwijs voor ouders, leraren, gemeenten en samenwerkingsverbanden en over de samenwerking met gemeenten en jeugdhulp.

Balans digitaal

Dit is de belangenvereniging voor ouders van een kind met ontwikkelproblemen bij leren/gedrag. Deze website heeft ook een kennisbank.

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is een nationaal kenniscentrum dat actuele kennis over opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Zij gaan dus net iets breder dan onderwijs, en richten zich ook op opvoeden.

Handige links