Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Als je kind naar speciaal (basis) onderwijs (s(b)o) gaat, vraagt de school waar je je kind hebt aangemeld een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband beslist of je kind toelaatbaar is voor het speciaal (basis) onderwijs. Het samenwerkingsverband moet advies vragen aan twee onafhankelijke deskundigen. Deskundigen zijn bijvoorbeeld een orthopedagoog of een psycholoog en een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, maatschappelijk werker of een arts. In de toelaatbaarheidsverklaring staat ook welke hulp en hoeveel hulp je kind nodig heeft. En waarvoor het samenwerkingsverband extra geld van de overheid krijgt om voor jouw kind passend onderwijs te regelen. Het schoolbestuur van de school voor speciaal (basis) onderwijs beslist vervolgens of de school je kind toelaat. Meestal heeft het schoolbestuur hiervoor een Commissie van Begeleiding. De school bekijkt goed of de hulp die je kind nodig heeft, past bij het onderwijs dat die school geeft. En of de school waar je kind nu op zit, nog iets extra’s kan doen. 

Bij Samenwerkingsverband PO de Meierij zijn meerdere scholen voor speciaal (basis) onderwijs aangesloten. Een overzicht van de speciale (basis)scholen horend bij het samenwerkingsverband (voorheen cluster 3 en 4) vind je op de website. Er zijn ook verschillende partners die ondersteuning bieden aan blinde of slechtziende kinderen, dove en slechthorende kinderen of kinderen met ernstige taal- en spraakproblemen (voorheen cluster 1 en 2). Een overzicht hiervan vind je op de website van het samenwerkingsverband.