Wat betekent hulp en ondersteuning op school?

Elke school geeft hulp aan kinderen die dat nodig hebben. Dat noem je de basisondersteuning. Wat de school precies voor basisondersteuning geeft, staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Als je kind méér hulp nodig heeft, noem je dat extra ondersteuning. Dit staat ook in het schoolondersteuningsprofiel. Soms regelt het samenwerkingsverband die extra ondersteuning. Soms regelt de school dit zelf. Lees hierover meer bij de vragen ‘Wat is een schoolondersteuningsprofiel (SOP)?’, ‘Wat is basisondersteuning?’ en ‘Wat is extra ondersteuning?’

Bij Samenwerkingsverband VO de Meierij zijn meerdere scholen aangesloten. Een overzicht van de aangesloten scholen vind je op de website van het samenwerkingsverband. De basisondersteuning die deze scholen bieden staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit SOP is te vinden op de site van de school.